IoT- en streaming analytics

In operationele processen, transacties, via sensoren en tussen IoT-devices worden grote hoeveelheden data uitgewisseld. Maar hoe kunt u met deze data nu meerwaarde creëren voor uw organisatie, zonder overspoeld te worden door de hoeveelheid gegevens?

Met onze IoT Analytics Service gebaseerd op geavanceerde SAS-technologie helpen wij uit IoT-data business value te creëren. Door bedrijfsprocessen te automatiseren en zo kosten te besparen, maar ook door met de uitkomsten de werking van processen en apparatuur verder te optimaliseren en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

Wij analyseren uw IoT-data realtime, ongeacht de snelheid waarmee de data wordt geprocessed, om hoeveel data het gaat en uit welke bronnen de data afkomstig is. Doordat de data niet eerst hoeft te worden opgeslagen, kunt u snel en flexibel inspelen op patronen, uitzonderingen en risico’s.

Wij geven de resultaten van onze IoT Analytics Service aan u terug in de vorm van data, een rapport of een combinatie hiervan. Met de analyse van procesdata kunt u een digital twin van een apparaat, gebouw of proces creëren. Dit geeft u de handvatten om bijvoorbeeld preventief onderhoud op uw machines te doen of om volledig nieuwe businessmodellen en diensten te ontwikkelen.

Een groot voordeel van het gebruik van onze IoT Analytics Service is dat u geen IoT-platform hoeft in te richten en beheren, maar met de informatie en de inzichten die wij uit uw IoT-data halen direct de efficiëntie van uw bedrijfsapparatuur en de effectiviteit van uw bedrijfsvoering kunt verbeteren.

Bekijk onze andere services: